poster-hydrovany

Spoločnosť Electro Control Slovakia s.r.o. ponúka služby v odvetví energetiky.

Špecializujeme sa hlavne na priemyselné elektroinštalácie a technológiu s tým spojenú. Skladové, výrobné haly, rekonštrukcie aj novostavby. Spoločnosť Electro Control Slovakia s.r.o. nefunguje len ako sprostredkovateľ ale zákazky robíme hlavne ako dielo so zabezpečením kompletných služieb a dodávky materiálu.

poster-hydrovany

Spoločnosť má všetky potrebné oprávnenia na výkon všetkých služieb tak isto zamestnanci sú plne školení aj v oblasti služieb spojených s výkonom elektroinštalačných prác ako zváranie, ovládanie vysokozdvižných plošín, práce vo výškach spojené s horolezeckou technikou.

Za pomerne krátky čas fungovania firmy sme stihli nadobudnúť pozitívne referencie. Firma bola spočiatku vedená majiteľom ako živnosť, neskôr založená spoločnosť s ručením obmedzeným.

Partneri

partner-logo
Certifikácia našich manažérskych systémov
partner-logo
Elektroinštalačné práce a OPaOS elektrické
partner-logo
Rekonštrukcia elektroinštalácie objektov
partner-logo
Elektromontážne práce ako oficiálny subdodávateľ v atómovej elektrárni Mochovce
partner-logo
Elektroinštalačné práce a OPaOS elektrické
partner-logo
Rekonštrukcia elektroinštalácie objektov
partner-logo
Kompletná rekonštrukcia elektrických rozvodov bytových domov
partner-logo
Rekonštrukcia elektroinštalácie objektov
partner-logo
Náš hlavný dodávateľ materiálu
partner-logo
OPaOS elektrické
partner-logo
Rekonštrukcia elektroinštalácie objektov
partner-logo
Náš dodávateľ materiálu
partner-logo
OPaOS elektrické
partner-logo
Rekonštrukcia elektroinštalácie objektov
partner-logo
Rekonštrukcia elektroinštalácie objektov pre Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch
partner-logo
Robíme profesionálne cenové ponuky a používame kompletný ekonomický software