Elektromontáž a inštalácia NN, VN

Bleskozvody a uzemnenie

Kompletná dodávka materiálu

Výroba elektrických rozvádzačov

Zváranie konštrukcií

Výškové práce, horolezecká technika

Zemné práce

Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS)